Jag välkomnar verkligheten

_I__I_I___DESTINATIONEN___I__I_I_

––––l––ll––l––l––ll–lll––ll––l–ll–––l––––

—……..–……—_….—_—-….-_….—_…_

Sår ett frö för dig att skörda så borsta nu stoftet av mina fötter och låt mig gå. 
Jag bär ett liv. 

—……..–……—_….—_—-….-_….—_…_

Boning

Min kropp var fuktig då,
när ohyran tog sig in,
bände årsringar med spett.

När brusten åder exploderade,
slagg vällde sårets kant,
bröt flisor ur murkenheten.

Bakom vändplatsen göms jag,
slängd bland bråte,
spräckt sten under nacken.

Nu ber jag dig.
Koka mitt blod.
Slicka dammet från min hud.

Min boning bär oss.

MODERN

Partiklarna

Tätheten

Högt ljud

När solvinden når sitt slut

Ljus

Grå

Hon var grå i avsaknad av liv
Sjukdomen
Raderna

Nu över till rymdrapporten

Solvinden

Solvinden blåser upp en magnetisk bubbla och där vinden når sitt slut ökar tätheten av partiklar.

Solsång

När jordens magnetfält träffas av elektriskt laddade partiklar från en solstorm sjunger jorden.

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2019/11/Earth_s_magnetic_song_during_a_solar_storm#.XhT5ZdO0JH0.link

Måttet

Hemmet

Tänker ingenting

Vi övervinner

”Jag minns inte kosmos.”

I sju år…

Spektrallinjer. 

Elektroner från ljuskälla övergår till en annan energinivå. Glasklart.

Vi hälsar varandra

Vi är sådana som hälsar

Två Kvinnor

Vi måste genom dalen nu

Tjuvläsarn

Mellan / Emellan

porost

Väntan__